23.09.2020

Zebrali tony makulatury

W 3. edycji konkursu „Zbieramy makulaturę” w toruńskich szkołach i przedszkolach zebrano łącznie 354,6 ton papieru i tektury. Teraz przyszedł czas na wręczenie nagród zwycięskim placówkom.

Choć 3. edycja konkursu Prezydenta Miasta Torunia „Zbieramy makulaturę” trwała od 15 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku, z powodu pandemii i wprowadzonych w marcu 2020 r. ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych zbiórka prowadzona była krócej. Dlatego efekty zbiórki, choć imponujące, są mniejsze niż w roku 2019.

Łącznie udział w konkursie wzięło 45 placówek (16 przedszkoli, 21 szkół podstawowych i 8 szkól ponadpodstawowych), z czego 5 to placówki niepubliczne, a w zbiórce uczestniczyło łącznie 17 900 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w okresie w trakcie trwania konkursu zebrano 354,6 ton papieru i tektury (w II edycji konkursu zebrano 525 ton, uczestniczyło 55 placówek i 19 594 dzieci i młodzieży).

Tym razem zrezygnowano z podziału na przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – był jedna wspólna rywalizacja. Miejsce zajęte w konkursie uzależnione było od ogólnej masy papieru i tektury zebranej w placówce oświatowej (nagrodzonych zostaje 5 placówek, które zebrały najwięcej tego surowca) oraz masy papieru i tektury zebranej w placówce oświatowej w przeliczeniu na 1 ucznia tej placówki (nagrodzonych zostaje 20 placówek).

Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne do zwycięskich szkół i przedszkoli udają się prezydent Michał Zaleski oraz jego zastępcy i tam wręczają symboliczne czeki za zajęte miejsce w konkursie. Wręczanie nagród rozpoczął w dniu 22 września 2020 roku prezydent Michał Zaleski, który odwiedził Szkołę Podstawową nr 4, Branżową Szkołę I Stopnia oraz Przedszkole Miejskie nr 3 – zajęły one odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.

Również 22 września 2020 r. zastępca prezydenta, Zbigniew Fiderewicz, udał się do kolejnych nagrodzonych placówek: Przedszkola Miejskiego nr 2 (miejsce 4.) Przedszkola Miejskiego nr 5 (miejsce 7.).

W dniu 23 września 2020 r. zastępca prezydenta Paweł Gulewski, odwiedzi następujących laureatów: Przedszkole Niepubliczne „Leśny Ludek” (miejsce 4.), Przedszkole Miejskie nr 17 (miejsce 9.) i Szkołę Podstawową nr 11 (miejsce 6.).

W piątek 25 września 2020 r. zastępca prezydenta Zbigniew Rasielewski uda się z wizytą, by wręczyć nagrody do: Przedszkola Miejskiego nr 13 (miejsce 8.) i Szkoły Podstawowej nr 27 (miejsce 10.).

Łączna wysokość nagród finansowych dla placówek wynosi 268 tys. zł. Środki te mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla placówki oraz wyposażenia sal lekcyjnych.

Laureaci konkursu, otrzymują nagrody finansowe w następującej wysokości:

a.    za łączną masę papieru i tektury zebraną w placówce oświatowej:

 • za zajęcie I  miejsca w wysokości         20 000,0 zł,
 • za zajecie II miejsca w wysokości         15 000,0 zł,
 • za zajęcie III  miejsca w wysokości       10 000,0 zł,
 • za zajęcie IV miejsca w wysokości          8 000,0 zł,
 • za zajęcie V  miejsca w wysokości          5 000,0 zł,

b.    za zebraną masę papieru i tektury w przeliczeniu na 1 ucznia placówki:

 • za zajęcie I  miejsca w wysokości      20 000,0 zł,
 • za zajęcie II miejsca w wysokości      19 000,0 zł,
 • za zajęcie III  miejsca w wysokości     18 000,0 zł,
 • za zajęcie IV miejsca w wysokości      17 000,0 zł,
 • za zajęcie V  miejsca w wysokości      16 000,0 zł,
 • za zajęcie VI  miejsca w wysokości      15 000,0 zł,
 • za zajęcie VII  miejsca w wysokości     14 000,0 zł,
 • za zajęcie VIII miejsca w wysokości     13 000,0 zł,
 • za zajęcie IX  miejsca w wysokości      12 000,0 zł,
 • za zajęcie X miejsca w wysokości      11 000,0 zł,
 • za zajęcie XI miejsca w wysokości      10 000,0 zł,
 • za zajęcie XII miejsca w wysokości      9 000,0 zł,
 • za zajęcie XIII miejsca w wysokości     8 000,0 zł,
 • za zajęcie XIV miejsca w wysokości     7 000,0 zł,
 • za zajęcie XV miejsca w wysokości      6 000,0 zł,
 • za zajęcie XVI miejsca w wysokości      5 000,0 zł,
 • za zajęcie XVII miejsca w wysokości      4 000,0 zł,
 • za zajęcie XVIII miejsca w wysokości     3 000,0 zł,
 • za zajęcie XIX miejsca w wysokości       2 000,0 zł,
 • za zajęcie XX miejsca w wysokości       1 000,0 zł

Poza otrzymaną nagrodą finansową dyrektor placówki, która uzyskała tytuł laureata konkursu ma prawo wskazania do 10 uczniów, którzy w sposób najbardziej aktywny uczestniczyli w zbiórce papieru. Uczniowie ci otrzymują nagrodę w postaci bonu upominkowego o minimalnej wartości 50,0 zł.

Udział w konkursie wiązał się także koniecznością przeprowadzenia przez placówkę oświatową w okresie trwania konkursu działań edukacyjnych promujących ideę selektywnej zbiórki odpadów i przedłożenia pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych działań edukacyjnych. Celem konkursu było bowiem przede wszystkim poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.

Autor: Magdalena Winiarska

Fot. Sławomir Kowalski