Terminy odbioru odpadów w 2020 roku
16.12.2019

Terminy odbioru odpadów w 2020 roku ustalone

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców Torunia, przygotowało nowe harmonogramy odbioru na cały 2020 rok.

We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta sporządzone zostały pełne terminarze:

  • odbiory odpadów surowcowych w workach i odpadów wielkogabarytowych w domach jednorodzinnych,
  • odbiory odpadów wielkogabarytowych w budynkach wielorodzinnych.

W przyszłym roku zostanie zwiększona liczba odbiorów odpadów metali i tworzyw sztucznych w workach dla domów jednorodzinnych. Żółte worki z tymi odpadami będą odbierane od mieszkańców dwa razy w miesiącu - w okresie od kwietnia do września. W pozostałych miesiącach częstotliwość pozostaje na dotychczasowym poziomie, czyli jeden raz w miesiącu.

Jak co roku zaprojektowano dwa rodzaje ulotek przedstawiających terminy odbioru śmieci, corocznie ulegające zmianie. Trwa dystrybucja harmonogramów odbioru w tej tradycyjnej formie, skierowana do wszystkich gospodarstw domowych Torunia, w szczególności wśród domów jednorodzinnych.

Już teraz z harmonogramem można zapoznać się także na stronie "HARMONOGRAMY ODBIORU" naszego serwisu.

Wciąż duża część mieszkańców nie ma wiedzy o funkcjonowaniu w naszym mieście Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dlatego wraz z harmonogramami prowadzona jest promocja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Druga strona ulotek w przyjazny sposób przybliża lokalizacje punktów w Toruniu, godziny ich otwarcia oraz wskazuje odpady, które mieszkańcy mogą oddać do punktów.