Budynki wielorodzinne

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje pojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady suche, szkło, pozostałe odpady komunalne.

Obecnie jesteśmy w okresie wdrażania nowego systemu segregacji odpadów, który jest jednolity dla całej Polski. Docelowy model zbiórki nie pojawi się od razu na każdej nieruchomości, dlatego spotkać można kilka kombinacji pojemników w boksach śmietnikowych budynków wielorodzinnych. Sprawdź, która z nich występuje w Twoim śmietniku:

 • Metale i tworzywa sztuczne, Papier, Szkło, Bio, Odpady zmieszane

 • Metale i tworzywa sztuczne, Papier, Szkło, Odpady zmieszane

 • Odpady suche, Szkło, Bio, Odpady zmieszane

 • Odpady suche, Szkło, Odpady zmieszane


 Metale i tworzywa sztuczne

Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne

W żółtym pojemniku nazwanym w ten sposób zbieramy zgodnie z nowym systemem odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

Do żółtego pojemnika wrzucaj:

 • butelki PET po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach,
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • puszki po napojach i sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folię aluminiową,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Do żółtego pojemnika nie wrzucaj:

 • papieru i makulatury,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Papier

Pojemnik na papier

W niebieskim pojemniku zbieramy odpady papieru i makulatury. Jest to nowy rodzaj pojemnika, który sukcesywnie będzie pojawiał się w punktach zbierania dla osiedli wielorodzinnych.

Do niebieskiego pojemnika wrzucaj:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty i foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Do niebieskiego pojemnika nie wrzucaj:

 • tłustego i zabrudzonego papieru,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • pampersów i podkładek,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady suche

Pojemnik na odpady suche

W części punktów wywozowych Torunia można spotkać jeszcze pojemniki do zbierania łącznego frakcji metali, tworzyw i papieru. Są to pojemniki na tzw. "odpady suche". Będą one jednak sukcesywnie zastępowane przez opisane powyżej osobne pojemniki na papier i metale z tworzywami sztucznymi. Najpóżniej do połowy 2022 roku zostaną całkowicie wycofane.

W żółtym pojemniku nazwanym w ten sposób zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe, a także papier i makulaturę. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć je lub złóż.

Do żółtego pojemnika wrzucaj:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty i foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.
 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach,
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • puszki po napojach i sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folię aluminiową,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Do żółtego pojemnika nie wrzucaj:

 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • pieluch jednorazowych i podpasek, pampersów i podkładek,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Szkło

Pojemnik na szkłoW części punktów wywozowych Torunia można spotkać jeszcze pojemniki do zbierania szkła w kolorze białym. Są one stopniowo wycofywane i zastąpią je pojemniki w kolorze zielonym.

W zielonym pojemniku zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie.

Do zielonego pojemnika wrzucaj:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Do zielonego pojemnika nie wrzucaj:

 • szkła stołowego - żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego,
 • reflektorów,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • fajansu i porcelany,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Bioodpady

 

Pojemnik na bioodpadyW brązowym pojemniku zbieramy bioodpady oraz odpady zielone. Obecnie w Toruniu około jedna trzecia budynków wielorodzinnych wyposażona jest w pojemnik brązowy, jednak sukcesywnie otrzymają je wszystkie punkty wywozowe.

Do brązowego pojemnika wrzucaj:

 • resztki żywności,
 • obierki z warzyw i owoców,
 • przeterminowaną żywność,
 • skorupki jaj,
 • stare pieczywo,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • łupiny, ziarna i pestki,
 • zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • odpady zielone: trawa, liście, kwiaty, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

 Do brązowego pojemnika nie wrzucaj:

 • ziemi i kamieni,
 • popiolu z węgla kamiennego,
 • kości, pozostałości produktów mięsnych (właściwy jest pojemnik na odpady zmieszane),
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

Odpady zmieszane

W zielonym lub szarym pojemniku zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym oraz srebrnym (ocynkowane) - są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Do szarego pojemnika wrzucaj:

 • wszystko, co nie podlega selektywnej zbiórce.

 Do szarego pojemnika nie wrzucaj:

 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów niebezpiecznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon,
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach, rozpuszczalnikach,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • termometrów.