Domy jednorodzinne

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów  to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych  według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

W zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio na posesji prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, pozostałe odpady komunalne.

Metale i tworzywa sztuczne

worek na metale i tworzywa sztuczne

W żółtym worku zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

Do żółtego worka wrzucaj:

 • butelki PET po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń, itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folię aluminiową,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Do żółtego worka nie wrzucaj:

 • papieru i makulatury,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • styropianu, tapet,
 • zanieczyszczonych opakowań,
 • tekstyliów.

Papier

Worek na papier

W niebieskim worku zbieramy odpady papieru i makulatury.

Do niebieskiego worka wrzucaj:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty i foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Do niebeskiego worka nie wrzucaj:

 • kartonów po mleku i napojach,
 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • pampersów i podkładek,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Szkło

Worek na szkło

W zielonym worku zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie.

Do zielonego worka wrzucaj:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Do zielonego worka nie wrzucaj:

 • szkła stołowego - żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego,
 • reflektorów,
 • opakowań po olejach i rozpuszczalnikach,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • fajansu i porcelany,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Bioodpady

Pojemnik na bioodpadyWorek na odpady zielone

W brązowym pojemniku lub worku zbieramy bioodpady oraz odpady zielone. Brązowe worki na odpady zielone zbierane oddzielnie można otrzymac w Biurze Obsługi Klienta MPO Sp. z o.o. oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Do brązowego pojemnika wrzucaj:

 • resztki żywności,
 • obierki z warzyw i owoców,
 • przeterminowaną żywność,
 • skorupki jaj,
 • stare pieczywo,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • łupiny, ziarna i pestki,
 • zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • odpady zielone z ogródków: trawa, liście, kwiaty, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

Do brązowego pojemnika nie wrzucaj:

 • ziemi i kamieni,
 • popiolu z węgla kamiennego,
 • kości, pozostałości produktów mięsnych (właściwy jest pojemnik na odpady zmieszane),
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Bioodpady można także gromadzić w przydomowych kompostownikach lub ich większą ilość przywieżć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 35 lub przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a.

Odpady niesegregowane

 

Pojemnik na odpady zmieszaneW zielonym lub szarym pojemniku zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Do szarego pojemnika wrzucaj:

 • wszystko, co nie podlega selektywnej zbiórce.

Do szarego pojemnika nie wrzucaj:

 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów niebezpiecznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon,
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach, rozpuszczalnikach,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • termometrów.