Aktualności

 • Kosz uliczny
  19.05.2020
  Rozpoczynamy realizację projektu z budżetu obywatelskiego na 2020 r. „Nie chcemy zaśmieconego Torunia”. O tym gdzie kosze na śmieci zostaną ustawione, zdecydują także mieszkańcy. W ramach projektu ogólnomiejskiego zamontowanych zostanie 200 sztuk...
 • 01.04.2020
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Torunia, w związku z licznymi zgłoszeniami o potrzebie pozbycia się odpadów "problemowych" (głównie odpady poremontowe i wielkogabarytowe), ponownie została przeanalizowana kwestia funkcjonowania Punktów...
 • 27.03.2020
  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz panującym na terenie Polski stanem epidemii, uwzględniając wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa, a w szczególności ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, wprowadzono ograniczenia w...
 • Jakie opłaty za segregację?
  13.03.2020
  Na najbliższej sesji Rada Miasta Torunia zajmie się projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty i zwolnień z opłat. W grudniu 2019 roku Rada Miasta przyjęła...
 • Spotkania Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami
  24.02.2020
  Od 17 lutego trwa edycja 2020 spotkań Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami. W tym roku cykl trzynastu wydarzeń potrwa do 26 marca, a jednym z prezentowanych tematów prelekcji będzie kwestia zmian w segregowaniu i wywozach odpadów komunalnych...
 • Uchwała Rady Miasta Torunia o nowym koszyku usług
  10.02.2020
  Począwszy od 2020 roku zmienił się zakres usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych świadczonych przez gminę dla gospodarstw domowych Torunia. Związane jest to z wyłonieniem operatora systemu na kolejne 2 lata oraz uchwałą Rady Miasta Torunia...
 • Nowa uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
  21.01.2020
  Dynamiczne zmiany przepisów regulujących gospodarowanie odpadami dotykają również Toruń. Gminy otrzymały czas do 5 września aby dostosować swoje uchwały do nowego brzmienia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w...
 • Terminy odbioru odpadów w 2020 roku
  16.12.2019
  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców Torunia, przygotowało nowe harmonogramy odbioru na cały 2020 rok. We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta sporządzone zostały pełne...

Strony