Odbiór elektrośmieci

Elektrośmieci nie do pojemników.

Elektroodpady wyrzucone do śmietnika lub porzucone na ziemi bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Punkty zbierania elektrośmieci

W Toruniu elektrośmieci oddawać można bezpłatnie w obu PSZOK-ach (więcej w zakładce Punkty PSZOK) oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu przy przy ul. Grudziądzkiej 159.

Dokładną lokalizację punktów zbierania elektroodpadów możesz sprawdzić na ekomapie systemu.

Porozumienie z ElektroEko

Duże elektroodpady, takie jak np. pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, telewizory (o przekątnej powyżej 24 cali) nieodpłatnie odbierane są przez MPO Sp. z o.o. bezpośrednio z mieszkań i domów torunian.

Aby zamówić odbiór dużych elektroodpadów, należy skontaktować się z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA ElektroEko nr infolinii 2222 333 00 lub z Biurem Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, tel. 56 63 98 124 / 125, adres e-mail: bokatmpo [dot] torun [dot] pl.

W czasie odbioru dużego zużytego sprzętu istnieje też możliwość odbioru drobnych elektrośmieci, takich jak suszarki, lokówki itp. oraz zużyte świetlówki.

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów odbywa się w ramach współpracy z Organizacją Odzysku ElektroEko. Toruń jest partnerem programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, a operatorem systemu (czyli odbiorcą odpadów) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Informacje o programie dostępne są na stronie www.elektrosmieci.pl.