Odbiór elektrośmieci

Elektrośmieci nie do pojemników.

Elektroodpady wyrzucone do śmietnika lub porzucone na ziemi bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Punkty zbierania elektrośmieci

W Toruniu elektrośmieci oddawać można bezpłatnie w obu PSZOK-ach (więcej w zakładce Punkty PSZOK).

Dokładną lokalizację punktów zbierania elektroodpadów możesz sprawdzić na ekomapie systemu.

Porozumienie z MB Recycling

Urząd Miasta Torunia w październiku 2020 r. podpisał porozumienie o współpracy z firmą MB Recycling na uruchomienie Systemu Zbierania Elektrycznych Śmieci w Toruniu. System złożony m.in. z czerwonych pojemników umożliwia mieszkańcom wygodny sposób na pozbycie się niebezpiecznych odpadów jakimi jest zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. W tym celu na terenie trzech spółdzielni mieszkaniowych w październiku 2020 roku pojawiły się przy boksach śmietnikowych czerwone pojemniki.

Dla mieszkańców pojemniki są najwygodniejszą i najprostszą możliwością pozbycia się zużytego, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wszelkimi normami, a przede wszystkim bez szkody dla środowiska naturalnego.

W pierwszej kolejności 33 pojemniki zostanły rozlokowane na terenie:

  • Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie – 8 lokalizacji,
  • Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo - 10 lokalizacji
  • Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 15 lokalizacji.

Co wrzucać do pojemników?

  • Sprzęt którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm: odkurzacze, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli.
  • Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm: telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

A co zrobić z dużym sprzętem powyżej 50 cm?

  • MB Recycling oferuje odbiór wielkogabarytowych elektrycznych odpadów bezpośrednio z nieruchomości za 35 zł bez względu na ilość.
  • Usługa obejmuje wyniesienie ciężkich sprzętów z mieszkania, piwnicy, strychu itp. Dla potrzeb zgłaszania odbiorów służy specjalna infolinia 572-102-102.
  • Każdy przekazujący elektryczne śmieci do przetworzenia otrzyma informator edukacyjny o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Odbiory będą realizowane w zależności od ilości zgłoszeń, w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia.