Odbiór elektrośmieci

Elektrośmieci nie do pojemników.

Elektroodpady wyrzucone do śmietnika lub porzucone na ziemi bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Punkty zbierania elektrośmieci

W Toruniu elektrośmieci oddawać można bezpłatnie w obu PSZOK-ach (więcej w zakładce Punkty PSZOK).

Dokładną lokalizację punktów zbierania elektroodpadów możesz sprawdzić na ekomapie systemu.

Porozumienie z ElektroEko

Do niedawna Toruń był partnerem programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, prowadzonego przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA ElektroEko. W grudniu 2019 r. organizacja ta wycofała się jednak z porozumienia i w rezultacie nie jest już obecnie dostępny bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów bezpośrednio z mieszkań i domów torunian.