01.04.2020

PSZOK-i ponownie otwarte

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Torunia, w związku z licznymi zgłoszeniami o potrzebie pozbycia się odpadów "problemowych" (głównie odpady poremontowe i wielkogabarytowe), ponownie została przeanalizowana kwestia funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Uznano, że w chwili obecnej możliwe jest ponowne otwarcie punktów PSZOK. Kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od dalszego rozwoju wypadków.

Mając na uwadze powyższe, od 01.04.2020 r. zostaje wznowione działanie punktów PSZOK położonych przy ul. Kociewskiej 35 oraz Dwernickiego 15A, które są prowadzone na podstawie umowy zawartej między Gminą Miasta Toruń, a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Torunia.

Jednocześnie w trosce o zdrowie pracowników MPO oraz mieszkańców korzystających z PSZOK, prosi się o uwzględnianie obowiązujących na terenie Polski zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz panującym na terenie Polski stanem epidemii.