Co zyskujesz segregując odpady?

Chronisz środowisko

Dzięki segregacji i recyklingowi odpadów:

 • Zmniejszasz zużycie nowych surowców,
 • Oszczędzasz wodę i energię,
 • Przyczyniasz się do utrzymania czystości w swoim otoczeniu,
 • Postępując prawidłowo z odpadami nie obciążasz nimi środowiska naturalnego,
 • Zmniejszasz ilość składowanych odpadów,
 • Ograniczasz ilość szkodliwych substancji, które powstają podczas rozkładu odpadów na składowisku,
 • Umożliwiasz zagospodarowanie odpadów w specjalistycznych instalacjach,
 • Eliminujesz dzikie wysypiska w lasach, rowach i innych miejscach zielonych.

To się opłaca!

 • Segregując odpady płacisz mniej za ich odbiór,
 • Dokładna segregacja to mniejsza ilość odpadów na składowisku i niższa opłata za ich odbiór,
 • Zwiększając ilość odpadów przeznaczonych do recyklingu, kupujesz taniej nowe produkty,
 • Wspierasz swoją gminę w dążeniu do osiągania wymaganych poziomów recyklingu i pomagasz eliminować ryzyko nałożenia na naszą gminę kary finansowej.

Jesteś nowoczesny

 • Działasz zgodnie z wymogami XXI wieku,
 • Jesteś mieszkańcem kraju wysoko rozwiniętego – segregacja jest dla Ciebie standardem,
 • Segregując odpady jesteś w porządku wobec swoich sąsiadów – razem ponosicie odpowiedzialność za realizację deklaracji o selektywnej zbiórce,
 • Masz świadomość, że jako mieszkaniec Torunia wpływasz na ilość odpadów oddawanych do recyklingu,
 • Jesteś wrażliwy na konieczność ochrony środowiska – uwzględniasz zasady prawidłowej gospodarki odpadami.

Co możesz zrobić?

 • Zwróć uwagę na kolorystykę i oznakowanie pojemników,
 • Stosuj się do harmonogramów wywozu,
 • Odpady problemowe oddawaj w przeznaczonych do tego punktach,
 • Zgłoś potrzebę dostawienia pojemników do selektywnej zbiórki, jeśli uważasz, że jest ich za mało.