Tworzywa sztuczne do recyklingu
11.01.2019

Sprawozdania dla skupów metali i surowców

Przedsiębiorco - prowadzisz zbieranie odpadów komunalnych stanowiących frakcje papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - pamiętaj o nowym obowiązku sprawozdawczym!

W tym roku po raz pierwszy składamy sprawozdanie informujące o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - za ubiegły rok kalendarzowy. Adresatem sprawozdania powinien być wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych. Termin złożenia sprawozdania upływa 31 stycznia.

Dla ułatwienia realizacji obowiązku sprawozdawczego poniżej udostępniono wersję elektroniczną załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627).
Pełen tekst w/w rozporządzenia w formacie pdf: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r.

Uwaga: w przypadku problemów z pobieraniem pliku do edycji sugerujemy uruchomienie strony za pomocą przegladarki Firefox lub opcjonalnie pobrać plik z odnośnika poprzez "prawy przycisk myszki" > "Zapisz element docelowy jako".