Sprzątanie Starówki
03.01.2019

Opłaty za odpady w 2019 roku takie same

W 2019 roku ceny za odbiór odpadów, zarówno z zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej pozostaną bez zmian w porównaniu do ubiegłego roku. Ceny te pozostają niezmienione od kwietnia 2014 roku.

Przypominamy, że opłatę za odbiór śmieci za pierwszy miesiąc bieżącego roku mieszkańcy Torunia winni wnieść do końca stycznia. Prosimy nie oczekiwać na dostarczenie rachunku lub faktury za odbiór odpadów na nowy rok - nie są one i formalnie nie mogą być stosowane w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami. Po przedłożeniu deklaracji do Urzędu Miasta Torunia, obliczona opłata obowiązuje nas bezterminowo, do czasu zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość tej opłaty, tj.: zmiany liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, zmiany sposobu zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny), zmiany właściciela, adresu zamieszkania.

Opłatę wnosi się:

      • Przelewem na  indywidualny numer rachunku bankowego podany w korespondencji skierowanej do podmiotu składającego deklarację lub korektę deklaracji. W przypadku zagubienia numeru konta należy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT – tel. 56 611 83 30 / 04 / 02 / 41 lub mailowo: odpadyatum [dot] torun [dot] pl.
      • Gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b w Toruniu (kasa czynna w godzinach 7:30.-17:00)
      • Kartą płatniczą w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220 w Toruniu (w godzinach 7:30.-15:30).

 

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są takie same, jak w ubiegłym roku:

Zabudowa jednorodzinna

Gospodarstwo domowe składające się z:

1 osoby

2 osób

3 osób

4 i więcej osób

Selektywne zbieranie odpadów

12,00 zł

23,00 zł

33,00 zł

42,00 zł

Nieselektywne zbieranie odpadów

15,00 zł

29,00 zł

42,00 zł

53,00 zł

Zabudowa wielorodzinna

Gospodarstwo domowe składające się z:

1 osoby

2 osób

3 osób

4 i więcej osób

Selektywne zbieranie odpadów

11,00 zł

21,00 zł

30,00 zł

38,00 zł

Nieselektywne zbieranie odpadów

14,00 zł

27,00 zł

38,00 zł

48,00 zł