kompostownik przydomowy
18.12.2020

Kompostujący bioodpady płacą mniej

Od 1 stycznia 2021 roku w naszym mieście obowiązywały będą nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miasta Torunia przyjęła dwie ostatnie uchwały z całego pakietu, związane z gospodarką odpadami. Kolejną z istotnych nowości pojawiających się w tym zakresie będzie możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty przez mieszkańców domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady.

 

W latach poprzednich funkcjonował mieszany model opłat, opierający się na metodzie naliczania od gospodarstwa domowego. Tym razem wprowadzono nową metodę naliczania opłaty, która zależna jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także od stawki opłaty.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą następujące stawki:

 • w zabudowie jednorodzinnej 15 zł od osoby na miesiąc,
 • w zabudowie wielorodzinnej 14 zł od osoby na miesiąc.

Nowością w systemie naliczania opłat będą częściowe zwolnienia z opłaty, możliwe do uwzględnienia przy spełnieniu pewnych warunków. Częściowe zwolnienie z opłat będą mogli uzyskać:

 • właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady. Ulga wynosi 2 złote, czyli 13,33% opłaty,
 • właściciele dowolnych nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny) - ponad kwotę przekraczającą 60,00 zł dla jednej rodziny wielodzietnej.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy deklarują posiadanie przydomowego kompostownika i kompostujący w nim wytwarzane bioodpady, premiowani będą zwolnieniem z opłaty, które w przeliczeniu wyniesie 2 zł od osoby. Oznacza to, że w takim przypadku, stawka od osoby, zamiast 15 zł, wyniesie: 13 zł.

Zasady tworzenia i utrzymania kompostownika ustalono w uchwale Rady Miasta Torunia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (§6 uchwały Nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 312/19 Rady Miasta Torunia z 19 grudnia 2019 r.). Zgodnie z nimi bioodpady można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniku przydomowym:

 • zlokalizowanym w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości,
 • w sposób zapobiegający rozproszeniu się kompostowanych odpadów,
 • jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia, a także negatywnego oddziaływania na środowisko.

Aby zwolnienie miało sens praktyczny i przyniosło efekt w postaci ograniczenia ilości bioodpadów wytwarzanych w systemie, deklaracja posiadania kompostownika wiąże się ze zmianą postępowania z bioodpadami na nieruchomości:

 • nie otrzymamy pojemnika oraz worków na bioodpady, nie będą one odbierane z nieruchomości,
 • nadwyżki można oddać w punktach PSZOK (ul. Kociewska 37, ul. Dwernickiego 15-15A).
 • stwierdzenie braku kompostownika lub nie korzystania z niego, (jak również uniemożliwienie oględzin nieruchomości), powoduje utratę zniżki w opłacie;
 • ponowne skorzystanie ze zniżki, możliwe jest dopiero po 6 miesiącach.

Więcej szczegółów dotyczących zwolnienia z opłaty dla domów kompostujących bioodpady wraz z przykładami obliczeń można przeczytać w naszym poradniku - pobierz plik.

Zamiar skorzystania ze zwolnień z opłat, w tym zwolnienia za kompostowanie bioodpadów, jest jedyną okolicznością, która powoduje potrzebę złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Chcąc skorzystać z tego zwolnienia od 1 stycznia 2021 powinniśmy złożyć tą deklarację najpóźniej do 10.02.2021 r. Jeżeli nie chcemy uwzględnić zwolnienia w naszej opłacie – obowiązywać będzie jej nowa wysokość, przekazana przez Urząd Miasta Torunia w zawiadomieniu.